Uncategorized @ca

Estat obres 04-06-24

Estat de les obres

L’estat actual de les obres es pot observar amb l’avanç de la façana ventilada, la terminació de les fases d’estructura de l’edifici ambulatori i la

Read More
Les obres del Pla Director de l'Hospital Manacor continuen endavant a bon ritme. Aquesta és l'ampliació de l'Hospital amb el nou edifici d'ús ambulatori, l'edifici industrial per serveis generals i el bloc quirúrgic. Des de l'aire tot es veu millor.

Avanç de les obres

Les obres del Pla Director de l’Hospital Manacor continuen avançant a bon ritme.Aquesta és l’ampliació de l’Hospital amb el nou edifici d’ús ambulatori, l’edifici industrial

Read More
Estat actual de les obres

Estat actual de les obres

L’avanç de l’edifici ambulatori es troba a la recta final de finalització d’estructura. A la foto es pot observar el seu avanç a la part

Read More