Presentació del projecte

L’objectiu de l’ampliació és convertir a l’Hospital de Manacor en un centre conforme als plantejaments hospitalaris actuals.

És important destacar que el sector sanitari de Llevant ha tingut un important creixement des de l’obertura de l’Hospital en 1997, de més de 30.000 habitants. Això fa necessària una reforma i adaptació del centre a les circulacions i tecnologies actuals.

Es preveu la construcció d’un nou edifici d’ús ambulatori i la reforma del bloc quirúrgic i obstètric. Aquest projecte contempla tres actuacions simultànies d’ampliació i reforma de prop de 40.000 m², una xifra que finalment suposa més del doble de la superfície actual. L’anterior fase, que consistia en la reforma del servei d’urgències i la instal·lació de la ressonància magnètica, ja està completada.

Aquest projecte té previstes tres grans actuacions:

1/ La primera consisteix en la construcció d’un nou edifici (en forma de “L” i connectat a l’actual Hospital) que serà principalment d’ús ambulatori.

2/ La segona preveu la construcció d’un edifici industrial, que es convertirà en una central d’instal·lacions i serveis generals.

3/ La tercera actuació se centra en l’actual edifici, amb una gran reforma interior (a mesura que es vagin alliberant espais) i la construcció d’una nova planta on creixerà el bloc quirúrgic i obstètric.

Les tres actuacions suposen la reforma o ampliació de 38.265 m²: 28.625 d’ampliació o nova planta i 9.640 de reforma.

Actuacions del projecte

El projecte es desenvoluparà de la següent forma (les accions es realitzaran simultàniament, fent reformes a mesura que es vagin alliberant espais):

NOU EDIFICI D’ÚS AMBULATORI

Nou edifici en forma de “L” (21.273 m²): es tracta de la construcció d’un edifici de nova planta en forma de “L”, principalment d’ús ambulatori. Contempla dos soterranis (per aparcament), planta baixa i tres plantes. Se situaran principalment serveis ambulatoris.

La forma de “L” de l’edifici respon a una exigència funcional dels serveis, ja que la majoria tenen una vocació d’ús assistencial ambulatori, és a dir, la majoria dels pacients són externs, amb una rotació diària molt elevada. Per aquest motiu es planteja un edifici independent, ja que la majoria dels pacients no hauran d’accedir als serveis interns de l’hospital i s’evita la seva circulació per l’interior d’aquest. No obstant això, es recorre a la forma de “L” perquè existeix una part dels serveis que no són ambulatoris, facilitant així la connexió amb àrees internes de l’hospital.

L’edifici acollirà un aparcament subterrani amb 280 places (planta -1 i -2), dos serveis d’ús ambulatori, hemodiàlisi i rehabilitació (planta baixa), consultes externes i gabinets d’exploració (primera i segona planta) i hospital de dia mèdic oncològic (tercera planta, que tindrà bona connexió amb l’hospital actual).

Afectarà l’accés a l’hospital des de l’aparcament, el carrer 31 d’octubre i la parada de l’autobús.

EDIFICI INDUSTRIAL

Edifici industrial per serveis generals (2.765 m²): es construeix una nau que albergarà a les centrals de les instal·lacions, manteniment i serveis generals. Es tracta d’un edifici de tipus industrial, en la seva majoria de nova planta, en el qual s’instal·len tots els equips per a adequar-los a les normatives vigents i augmentar la seva capacitat per a donar servei a les noves àrees. La cuina se situarà en la planta baixa, igual que altres serveis. Es procedirà a la renovació i actualització d’equips.

La connexió amb l’edifici existent es realitzarà mitjançant galeria subterrània. Es desenvoluparà al pati posterior de l’hospital i no afectarà els accessos de vianants d’usuaris.

NOVA PLANTA I REFORMA DE L’ACTUAL EDIFICI

Construcció de la nova planta quirúrgica i reforma interior d’espais de l’actual edifici (14.226 m²: 4.586 d’ampliació i 9.640 de reforma): es tracta principalment de la reforma interior de l’actual hospital i també la construcció d’una nova planta on s’ampliarà el bloc quirúrgic i obstètric. Aquesta és la intervenció de major complexitat des del punt de vista tècnic, ja que pretén interferir el menys possible l’activitat del centre hospitalari.

En la primera planta es durà a terme una remodelació integral del bloc quirúrgic i obstètric. Es transformarà en quatre quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), deixant als de la planta tercera per cirurgia programada. Pròxim al blog de CMA es posaran boxs, reanimació i vestuaris de pacients i àrees de recepció. S’amplia també el bloc obstètric i se situa amb bona connexió amb el bloc quirúrgic. En la tercera planta -de nova construcció- es construirà un nou bloc quirúrgic: comptarà amb set quiròfans, una unitat de reanimació (REA), 14 llits i una unitat de vigilància intensiva (UCI) amb dotze boxs.

En la planta baixa s’intervindrà en les actuals àrees de cuina i esterilització i també es preveuen actuacions en l’edifici gerencial.

Avanç de les obres

Tall del carrer 31 d’octubre

Durant els pròxims dos mesos, des del dia 15/06 fins al 15/08, el carrer 31 d’octubre quedarà tancat per diferents actuacions en el mateix amb

Estat actual de les obres

Estat actual de les obres

L’avanç de l’edifici ambulatori es troba a la recta final de finalització d’estructura. A la foto es pot observar el seu avanç a la part

Les obres del Pla Director de l'Hospital Manacor continuen endavant a bon ritme. Aquesta és l'ampliació de l'Hospital amb el nou edifici d'ús ambulatori, l'edifici industrial per serveis generals i el bloc quirúrgic. Des de l'aire tot es veu millor.

Avanç de les obres

Les obres del Pla Director de l’Hospital Manacor continuen avançant a bon ritme.Aquesta és l’ampliació de l’Hospital amb el nou edifici d’ús ambulatori, l’edifici industrial

Com accedeixo a l'Hospital?

Per la disminució de places d'aparcament durant les obres, t'expliquem les vies d'accés alternatives a l'Hospital

Beneficis del projecte

Aquesta ampliació suposarà una fita important per a l'Hospital, amb uns beneficis finals destacables

Fases

Consulta de manera senzilla, les diferents fases en quines constessin les obres d'ampliació

Atenció a l'usuari

A través d’aquest formulari ens podràs fer arribar els teus dubtes, suggeriments, queixes, etc. per a poder donar-te el millor servei possible durant el transcurs de les obres