Avanç de les obres

Les obres del Pla Director de l’Hospital Manacor continuen avançant a bon ritme.
Aquesta és l’ampliació de l’Hospital amb el nou edifici d’ús ambulatori, l’edifici industrial per serveis generals i el bloc quirúrgic.
Des de l’aire tot es veu millor.