Estat de les obres

L’estat actual de les obres es pot observar amb l’avanç de la façana ventilada, la terminació de les fases d’estructura de l’edifici ambulatori i la fase d’estructura fins a la tercera planta de l’edifici industrial.

Tot i així, encara falta part de la fase d’estructura de l’edifici industrial (bloc H i bloc I) amb la continuació a la zona on es troba la línia de mitjana tensió. Es pot observar el tancament de maons de les façanes de l’edifici industrial, a la zona on aparcàven les ambulàncies, on hi havia un cimbrat que s’ha tret.

Estat obres 04-06-24
Estat obres 04-06-24
Estat obres 04-06-24