Estat actual de les obres

L’avanç de l’edifici ambulatori es troba a la recta final de finalització d’estructura. A la foto es pot observar el seu avanç a la part de paleta on podem veure murs de maons, utilitzant llindes a zones per reforçar l’obertura als accessos, com poden ser l’accés a finestres. A la zona del bloc A i B (edifici ambulatori) les cobertes amb la seva impermeabilització.

D’altra banda, a l’altra imatge, podem observar l’edifici d’instal·lacions-quirúrgic, on s’observa les excavacions del bloc G, H i I on el G i l’H avancen l’element estructural de les sabates, i al bloc I avança l’excavació.

Us deixam un breu vídeo de l’estat actual de les obres:

Us deixam un vídeo en format time-lapse on es pot veure l’evolució de les obres fins a dia d’avui: