L’HOSPITAL DE MANACOR TINDRÀ UN NOU EDIFICI D’ÚS AMBULATORI I UN BLOC QUIRÚRGIC I OBSTÈTRIC TOTALMENT REFORMAT

L’Hospital de Manacor disposarà d’un nou edifici d’ús ambulatori i d’un bloc quirúrgic i obstètric totalment reformat. L’empresa adjudicatària és OHLA i té un pressupost de 59 milions d’euros i un termini d’execució de quatre anys. Aquest projecte, així ho preveu el pla director del centre, canviarà la seva fisonomia, amb tres actuacions que suposen l’ampliació i reforma de prop de 40.000 m², beneficiarà una població de 150.000 persones.

Una vegada finalitzades les obres, l’Hospital passarà a tenir 53.445m², més del doble de la superfície actual ( 24.531 m²).

El projecte bàsic i d’execució i direcció d’obra de la reforma del centre hospitalari, que preveu tres grans actuacions.

La primera consisteix en la construcció d’un nou edifici, en forma de L i connectat a l’actual Hospital, que serà principalment d’ús ambulatori; la segona preveu la construcció d’un edifici industrial, que es convertirà en una central d’instal·lacions i serveis generals; i la tercera actuació se centra en l’actual edifici, amb una gran reforma interior —a mesura que es vagin alliberant espais— i la construcció d’una nova planta on creixerà el bloc quirúrgic i obstètric.

El projecte es desenvoluparà de la manera següent:

Nou edifici en forma de L (21.273 m²): és un edifici de nova planta en forma de L, principalment d’ús ambulatori, amb dos soterranis (per a 280 aparcaments), planta baixa i tres plantes.

Atès que la majoria dels pacients són externs i no necessiten accedir als serveis interns de l’hospital es planteja un edifici independent, que evitarà la circulació innecessària de persones per l’interior d’aquest. No obstant això, pel fet que sí que hi ha una part dels pacients que no són ambulatoris, es planteja la forma de L per a facilitar la connexió amb àrees internes de l’Hospital.

L’edifici disposarà d’un aparcament soterrani amb 280 places (planta -1 i -2), dos serveis d’ús ambulatori, hemodiàlisi i rehabilitació (planta baixa), consultes externes i gabinets d’exploració (primera i segona planta) i hospital de dia mèdic oncològic (tercera planta, que tindrà una connexió directa amb l’hospital actual).

Edifici industrial per a serveis generals (2.765 m²): es construeix una nau que albergarà les centrals de les instal·lacions, manteniment i serveis generals.

És un edifici de tipus industrial, gairebé tot de nova planta, on s’instal·len tots els equips per a adequar-los en les normatives vigents i augmentar la capacitat per a donar servei en les noves àrees. La cuina se situarà a la planta baixa. Així mateix, es renovaran i actualitzaran els equips.

Construcció de la nova planta quirúrgica i reforma interior d’espais de l’actual edifici (14.226 m²: 4.586 d’ampliació i 9.640 de reforma): consisteix principalment en la reforma interior de l’actual Hospital i també en la construcció d’una nova planta on s’ampliarà el bloc quirúrgic i obstètric.

Aquesta és la intervenció més complexa des del punt de vista tècnic, ja que s’ha de fer procurant interferir el menys possible en l’activitat del centre hospitalari.

A la primera planta es durà a terme una remodelació integral del bloc quirúrgic i obstètric. Es transformarà en quatre sales d’operacions de cirurgia major ambulatòria (CMA). Així doncs, es deixarà les de la tercera planta per a cirurgia programada.

Al costat del bloc de CMA es posaran boxs, l’àrea de reanimació i vestuaris de pacients i àrees de recepció. S’amplia també el bloc obstètric i se situa amb bona connexió amb el bloc quirúrgic.

A la tercera planta —de nova construcció— es construirà un nou bloc quirúrgic: comptarà amb set sales d’operacions, una unitat de reanimació (REA), catorze llits i una unitat de vigilància intensiva (UCI) amb dotze boxs.